Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna HALEGG powstała w 1992 r. Od początku działalności w obrębie zainteresowania wydawnictwa znajdują się publikacje okołomuzyczne, w tym również podręczniki i ćwiczenia. W ostatnim okresie Oficyna wydaje również książki historyczne, skupiając się na popularyzacji historii Śląska.